W przypadku błędnie wystawionej faktury kosztowej możliwe jest jej usunięcie. W tym celu należy cofnąć zatwierdzenie, a następnie wybrać opcję Kasuj i potwierdzić akcję:
System uniemożliwi usunięcie opłaconego dokumentu, pojawi się wówczas komunikat:
W takiej sytuacji przed usunięciem faktury należy usunąć płatność, poprzez wybór opcji Rozliczenia i przycisku Usuń w kolumnie Akcje.