W celu zaksięgowania korekty podatku VAT przy sprzedaży środka trwałego należy postępować zgodnie z krokami wskazanymi poniżej.

Faktura dotycząca sprzedaży środka trwałego powinna zostać wprowadzona w zakładce Fakturowanie/Faktury poprzez wybranie przycisku Wystaw z szablonu na szablonie Sprzedaż Środki trwałe 


Podczas wprowadzania danych należy pamiętać, aby podpiąć w polu Kategoria środek trwały, który został sprzedanyNastępnie należy ręcznie wyliczyć wartość korekty podatku VAT na podstawie  art. 90a-91 ustawy o Podatku od towarów i usług


Obliczona korektę wprowadzić należy ręcznym wpisem w zakładce Moje Koszty/Faktury kosztowe:
1. Wybrać po lewej stronie Opcje zaawansowane/Ręczne wpisy
2. Wybrać przycisk  Dodaj ręczny wpis3. W polu Kontrahent należy dodać nowego kontrahenta jako BRAK (zaznaczyć osobę prywatna, dane adresowe brak, kod pocztowy 00-000)->Zapisać
4. Wprowadzić numer dokumentu 
5. Wprowadzić daty (data sprzedaży ST)
5. Wybrać  Wprowadź dane tylko do rejestru VAT
6.  Kliknąć w polu słownik i wybrać parametr korekta podatku naliczonego od nabycia ST (poz. 44 JPK) 7.  Jako typ dokumentu wybrać: Wewnętrzne dokumenty firmy (wew)8. Wybrać przycisk Wystaw
9. Przejść do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc i uruchomić proces kontroli, w którym ta korekta powinna być uwzględniona. 
W pliku JPK V7 pozycja ta to 44