Po dokonaniu wysyłki pliku JPK V7 w zakładce Moja księgowość/JPK, dokument UPO w formacie pdf zostanie automatycznie wysłany na adres e-mailowy uzupełniony w zakładce Ustawienia/ Firma.UPO wysłane będzie z adresu e-mailowego asystent@superksiegowa.pl