Zmianie uległa wersja zaliczki na podatek dochodowy. W wydrukach PIT, pola: Nadpłata, Suma wpłaconych zaliczek oraz Kwota do zapłaty nie są aktualnie  widoczne.

Poniżej graficzne zestawienie: 


Przed aktualizacjąPo aktualizacji