Zadania dotyczące podstawowych działań związanych z generowaniem deklaracji oraz płatnościami za podatki zostały zaktualizowane o dokładne terminy, w jakich należy dokonać określonych czynności.

Poniżej zostały zamieszczone zadania wraz z konkretnymi terminami przypomnienia:


                                  Zadanie
Ustawiony termin
"Dostarcz dokumenty księgowej"
do 10-go tego samego miesiąca
„Zapłać podatek VAT/PIT”
wg terminu płatności deklaracji
„Obniż podatki: zaksięguj dokumenty kosztowe”
do 15-go dnia miesiąca
„Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży”
do 15-go dnia miesiąca
"Zatwierdź deklarację” (dla dokumentów deklaracji)
PIT, ZUS DRA - do 19-go
VAT- do 24-go
JPK - do 24-go
"Zapłać ZUS” (dla dokumentów ZUS)
do 15-go danego miesiąca
„Zapłać PIT/VAT” (dla dokumentów deklaracji)
wg terminu płatności deklaracji
„Zapłać fakturę” (dla faktur kosztowych)
wg terminu płatności faktury
"Obniż podatki: wprowadź brakujące koszty stałe”
do 15-go dnia miesiąca
„Wystaw fakturę sprzedaży do faktury zaliczkowej”
Z ostatnim dniem miesiąca względem okresu księgowego
„Obniż podatki: wprowadź koszty samochodu”
do 15-go dnia miesiąca