W przypadku wystąpienia sprzedaży, która nie została zarejestrowana na fakturze oraz kasie fiskalnej, istnieje możliwość zaksięgowania takiego przychodu szablonem Sprzedaż dla osób fizycznych nieewidencjonowana na kasie fiskalnej - ryczalt. Szablon dostępny jest w zakładce Fakturowanie/Faktury po wybraniu przycisku Wystaw z szablonu.


Po wybraniu odpowiedniego szablonu, należy uzupełnić wszystkie pola: