Aby pobrać Rejestr VAT, należy zalogować się do systemu i przejść do zakładki Moja Księgowość/Rejestr VATZ lewej strony znajduje się funkcja Pobierz raportPo rozwinięciu filtru pojawią się opcje podglądu Rejestru VATNależy wskazać rok oraz miesiąc i wybrać odpowiednie zestawienie Rejestru VAT, wtedy  wyświetli się Podgląd dokumentu. Jeśli chcemy pobrać dokument w formacie PDF należy skorzystać z przycisku Pobierz.