Aby pobrać KPiR, należy zalogować się do systemu i przejść do zakładki Moja Księgowość/KPiRZ lewej strony wybrać funkcję Pobierz raport
Po rozwinięciu filtru pojawią się opcje podglądu KPiRNależy wskazać rok oraz miesiąc i wybrać odpowiednie zestawienie KPiR, wówczas  wyświetli się Podgląd dokumentu. Jeśli chcemy pobrać dokument w formacie PDF należy skorzystać z przycisku Pobierz.