W systemie mOrganizer Finansów faktura korygująca kosztowa nie jest powiązana z fakturą pierwotną. Należy więc wprowadzić ją analogicznie, jak w przypadku faktury kosztowej - z odpowiednim znakiem.


W celu wprowadzenia korekty faktury należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i wybrać opcję Dodaj wydatek:Następnie: 


1. Wybrać szablon, ten sam, na którym wystawiona była faktura pierwotna;

2. Dodać kontrahenta, dla którego wystawiany był koszt;

3. Wpisać numer dokumentu;

4. Wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne (w zależności, czy jest to korekta zwiększająca czy zmniejszająca wydatek);

5. Wprowadzić wszystkie niezbędne dane (takie jak: termin płatności, sposób płatności, ewentualne uwagi);

6. Wybrać przycisk Zapisz i zaksięguj.