W zakładce Fakturowanie/Faktury wystawioną fakturę sprzedaży można wysłać maksymalnie do 5 osób jednym mailem. Faktura taka zostanie wysłana do wielu odbiorców w UDW (ukryte do wiadomości).Dodawanie wielu Odbiorców


Po wybraniu przycisku Wyślij i uzupełnieniu pierwszego adresu mailowego wystarczy kliknąć przy istniejącym adresie mailowym akcja+, dzięki czemu pojawi się kolejne pole do wpisywania adresu mailowego Odbiorcy. Jeżeli będzie już dodanych 5 adresów mailowych akcja+ na ostatnim z nich się wyszarzy co powoduje, że nie będzie możliwości dodania kolejnego adresu e-mail.

Po najechaniu na wyszarzoną akcję+ wyświetli się informacja “Dodano maksymalną liczbę odbiorców do wysyłki

jednorazowej.”.Edycja adresu e-mail


Można także zmienić adres odbiorcy poprzez ręczną edycję.


Zapamiętywanie Odbiorców


Dla danego Kontrahenta zapiszą się wszystkie adresy mailowe uzupełnione podczas pierwszej wysyłki zbiorczej po wysłaniu faktury, czyli przy kolejnej wysyłce będą one już uzupełnione jeśli zaznaczy się checkbox: Zapamiętaj dane dla tego Kontrahenta.


Usuwanie Odbiorców


Listę dodanych kontrahentów można usunąć poprzez akcję minus- co spowoduje usunięcie tego adresu.


Predefiniowane i własne treści maila


Każdy e-mail wysyłany do klienta ma proponowaną standardową treść wiadomości (automatycznie wygenerowaną przez system) jednakże można modyfikować ten zapis. W trakcie tworzenia własnej wiadomości mailowej zachęcamy do skorzystać z parametrów, które zostaną wypełnione automatycznie po zaznaczeniu: 

- Data wystawienia faktury

- Termin płatności

- Kwota brutto

- Nazwa kontrahenta

- Nazwa wystawcy

- Nr fakturyTreść e-maila widoczna jest w podglądzie, można ją zweryfikować przed wysłaniem.