W zakładce Fakturowanie/Faktury wystawioną fakturę sprzedaży można wysłać maksymalnie do 5 osób jednym e-mailem. Faktura taka zostanie wysłana do wielu odbiorców w UDW (ukryte do wiadomości).Dodawanie wielu Odbiorców


Po wybraniu przycisku Wyślij i uzupełnieniu pierwszego adresu e-mail należy kliknąć przy istniejącym adresie e-mailowym w akcja+, dzięki czemu pojawi się kolejne pole do wpisania adresu Odbiorcy. Dodanie 5 adresów e-mail akcja+ spowoduje na ostatnim z nich wyszarzenie - brak możliwości dodania kolejnego adresu.

Po skierowaniu kursora na wyszarzoną akcję+ zostanie wyświetlona informacja: Dodano maksymalną liczbę odbiorców do wysyłki jednorazowej.Edycja adresu e-mail


Adres odbiorcy można zmienić poprzez ręczną edycję.


Zapamiętywanie Odbiorców


Dla danego kontrahenta zostaną zapisane wszystkie adresy e-mail uzupełnione podczas pierwszej wysyłki zbiorczej po wysłaniu faktury, Podczas kolejnej wysyłki dane zostaną wpisane automatycznie po zaznaczeniu checkboxa: Zapamiętaj dane dla tego Kontrahenta.


Usuwanie Odbiorców


Listę dodanych kontrahentów można usunąć poprzez akcję minus-.


Predefiniowane treści e-mail


Każdy e-mail wysyłany do klienta zawiera proponowaną standardową treść wiadomości (automatycznie wygenerowaną przez system), jednakże zapis ten można modyfikować. W trakcie tworzenia własnej wiadomości e-mailowej zalecane jest skorzystanie z parametrów, które zostaną wypełnione automatycznie po zaznaczeniu: 


- Data wystawienia faktury;

- Termin płatności;

- Kwota brutto;

- Nazwa kontrahenta;

- Nazwa wystawcy;

- Nr faktury.Treść e-maila widoczna jest w podglądzie i można ją zweryfikować przed wysłaniem.