Podczas aktualizacji wprowadzone zostały następujące zmiany związane z deklaracją ZUS DRA:


1. Zmiana dotyczy generowania deklaracji ZUS DRA w momencie zmiany rodzaju ewidencji księgowej z Ryczałtu na KPIR polegająca na poprawnym wykazywaniu podstawy opodatkowania wraz z uwzględnieniem zapłaconych składek społecznych, różnic inwentaryzacyjnych i korekty dochodu związanej ze Środkami Trwałymi. 


W momencie zmiany formy opodatkowania z Ryczałtu na KPIR od lipca 2022, ZUS

DRA za lipiec oraz kolejne deklaracje są traktowane tak jakby działalność

gospodarcza rozpoczynała się od lipca, czyli:

- kwota podstawy opodatkowania za lipiec powinna być 0 w związku z tym że czerwiec nie był rozliczany na KPIR (pole w DRA XI.02)

- Kwota podstawy opodatkowania za miesiące późniejsze powinna być wyliczana od dochodów zaczynających się od lipca, uwzględniając zapłacone ZUS_51 od lipca (płatności składek społecznych od lipca), różnice inwentaryzacyjne od lipca (wartość początkowa remanentu jest brana taka jak obowiązuje na 01.07.2022 nawet jeżeli wcześniej został wprowadzony remanent), korekta dochodu związana ze ŚT od lipca (suma liczona od tych sprzedanych/zlikwidowanych od lipca).


2. Zmiana nazwy wgrywanego do Segregatora pliku z potwierdzeniem ZUS DRA na nową nazwę - potwierdzenie_zus_dra.