Status wysyłki pliku JPK można zweryfikować na stornie e-mikrofirma.mf.gov.pl.


W celu sprawdzenia statusu należy wprowadzić numer referencyjny uprzednio pobrany z systemu - w zakładce Moja księgowość/JPK skierować kursor na plik JPK_V7 i kliknąć przycisk Zmień numer referencyjny.  Następnie skopiować numer do wskazanego pola oraz kliknąć w przycisk Sprawdź. W przypadku poprawnie wysłanego pliku zostanie wyświetlone UPO do pobrania w formacie PDF lub XML.