System mOrganizer Finansów umożliwia dodanie skanu do faktur, które zostały zaksięgowane ręcznie, zarówno w zakładce Fakturowanie, jak i w Faktury kosztowe. W tym celu należy kliknąć na dodaną fakturę i wybrać przycisk Skan:Następnie wybrać opcję Dodaj skan i załączyć odpowiedni dokument z dysku komputera:


Wielkość pojedynczego pliku, który można wgrać do systemu to 15 MB w różnych formatach. W tym momencie formaty, jakie można wgrywać do systemu to PDF, JPG oraz PNG.