Dodana została akcja “Pobierz dane z GUS” w zakładce Ustawienia/Firma.

Dodana została akcja “Pobierz dane z GUS na podstawie NIP” w zakładce Ustawienia/Właściciel.


1. Dane pobierane z GUS na Firmie:UWAGA:

● NIP pobierany jest z mBank, a jeśli go nie ma, ponieważ Klient nie założył jeszcze działalności, należy

dodać go ręcznie i wtedy dopiero pobrać dane z GUS.

● Jeśli na Firmie zaznaczony jest checkbox “Spółka” wtedy po przejściu do Ustawienia/Właściciel nie

jest dostępna funkcja Kopiuj dane z firmy, jedynie Pobierz dane z GUS na podstawie NIPWidok w zakładce Ustawienia/Firma


2. Dane pobierane z GUS na Właścicielu:UWAGA:

● Jeśli firma to JDG to po wejściu do zakładki Ustawienia /Właściciel najpierw kopiujemy dane z firmy,

a następnie pobieramy dane z GUS.

● Jeśli firma to Spółka nie kopiujemy danych z firmy (jest niedostępna), tylko pobieramy dane z GUS.


Widok nowych akcji w zakładce Ustawienia/Właściciel