Istnieje możliwość pominięcie przetwarzania skanu przez OCR w zakładce INBOX i przypisania go bezpośrednio do Księgowej Prowadzącej.  W tym celu będzie można wybrać przycisk Pomiń OCR i Przypisz do KP, który znajduje się w prawym górnym roku