Podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT maja możliwość wyboru formy zwolnienia podczas wystawiania faktur sprzedaży. W tym celu należy:

 

1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury

2. Wybrać przycisk Wystaw fakturę;

3. Wybrać odpowiedni szablon z rozwijalnej listy;

4. Podczas dodawania pozycji faktury zaznaczyć odpowiedni typ zwolnienia: podmiotowy lub przedmiotowy.Komunikat widoczny na wygenerowanym pdf faktury zależny jest od zaznaczenia typu zwolnienia z VAT:


  • Dla zwolnienia podmiotowego: Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT;
  • Dla zwolnienia przedmiotowego: Zwolnione na podstawie art. 43 ust.1 Ustawy o VAT;
  • Dla zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego jednocześnie: Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 oraz art. 43 ust.1;
  • Dla sprzedaży mieszanej (pozycje na jednej fakturze są opodatkowane i nieopodatkowane, związane ze zwolnieniem przedmiotowym): Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT.