W celu zaksięgowanie zapłaconych składek zdrowotnych do PKPIR należy w zakładce Ustawienia/Firma zaznaczyć parametr Księgować ZUS52 do KPiR.  W celu ujęcia składek zdrowotnych od miesiąca czerwiec w KPIR należy uzupełnić ten parametr od stycznia 2022 roku. Wszystkie płatności za ZUS zdrowotny w miesiącach styczeń-czerwiec zostaną zaksięgowane jednym wpisem do miesiąca czerwiec.


UWAGA

Uzupełnienie tego parametru spowoduje wytworze się korekty deklaracji PIT za miesiąc czerwiec oraz lipiec jeżeli zostały już zatwierdzone w związku z przeniesieniem ZUS_52 z deklaracji do KPIR. Kwota podatku nie ulegnie zmianie. Może także wytworzyć się korekta deklaracji ZUS DRA za miesiąc lipiec jeżeli została już zatwierdzona.

Jeżeli firma jest na zasadach ogólnych, zaznaczenie tego parametru spowoduje zaksięgowanie połowy składek zdrowotnych do PKPIR - będzie to niepoprawne zaliczenie do kosztów.