W systemie została wprowadzona możliwość uzupełnienie podstawowych danych firmy oraz właściciela za pomocą jednego przycisku Pobierz dane z GUS. Funkcjonalność dostępna jest w dwóch poziomach: 


1. Ustawienia/Firma Poniżej lista danych, które zostaną uzupełnione po wybraniu Pobierz dane z GUS:

 • nazwa firmy
 • nazwa skrócona
 • ulica
 • kod pocztowy
 • miasto
 • województwo
 • gmina
 • REGON
 • Data rozpoczęcia działalności


UWAGA

 • NIP pobierany jest z rachunku firmowego w mBank. W przypadku nowej działalności, gdy podczas aktywacji mOrganizera NIP nie jest jeszcze dostępny, po otrzymaniu numeru NIP w zakładce Ustawienia/Firma należy dodać go ręcznie a następnie pobrać dane z GUS.
 • Jeśli na Firmie zaznaczony jest checkbox “Spółka” wtedy po przejściu do Ustawienia/Właściciel nie jest dostępna funkcja Kopiuj dane z firmy, jedynie Pobierz dane z GUS na podstawie NIP


2. Ustawienia/Właściciel 


Poniżej lista danych, które zostaną uzupełnione po wybraniu Pobierz dane z GUS:


Dane podstawowe:

Kopiuj dane z firmy dla JDG

Pobierane z GUS dla JDG

Pobierane z GUS jeśli Spółka

Imię

N

T

T

Nazwisko

N

T

T

PESEL

N

N

N

NIP

T

N

N

Data urodzenia

N

N

N

Tel kom

N

N

N

E-mail

N

N

N

Kraj

T

N

T

Ulica

T

N

T

Dom

T

N

T

Lokal

T

N

T

Kod pocztowy

T

N

T

Poczta

T

N

T

Miasto

T

N

T

Gmina

T

N

T

Powiat

N

T

T

Województwo

T

N

T

Data rozpoczęcia działalności

T

N

T


UWAGA

 • Jeśli firma to JDG to po wejściu do zakładki Ustawienia/Właściciel najpierw należy skopiować dane z firmy, a następnie pobrać dane z GUS.
 • Jeśli firma to Spółka pobierane są tylko dane z GUS.