Aby w Systemie widoczne były funkcjonalności odpowiednie dla działalności rozliczanych na pełnej księgowości konieczne jest odpowiednie ustawienie danych w zakładce Ustawienia/ Firma

Poza wprowadzeniem podstawowych informacji dotyczących działalności istotne jest aby

jako Rodzaj ewidencji księgowej należy zaznaczyć parametr Pełna księgowość

Zaznaczyć parametr Spółka
Wybrać Formę prawną z rozwijalnej listyZapisać wprowadzone dane na dole zakładki Firma