Aby zaksięgować dokumenty kosztowe w aplikacji mOrganizer finansów należy:


1. Przejść do zakładki Faktury kosztowe/ Dodaj wydatek;2. Wprowadzić fakturę odpowiednim szablonem;3. Wybrać właściwą kategorię;

4. Uzupełnić pozostałe dane, wybrać pracownika, który będzie odpowiedzialny za budżet (dodanie pracownika jest możliwe przy użyciu formularza dodawania kontrahenta. W polu kategoria - wybrać pracownik) i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.5. Zaznaczyć przycisk Przejdź do alokacji po zapisie dokumentu;
6. Po wybraniu przycisku Dalej zostanie wyświetlone okno Alokacji, gdzie możliwe jest przydzielenie wystawionej faktury do wybranego budżetu poprzez kliknięcie w panel budżetu domyślnego.Przy danym budżecie widoczne są dwie ikony - kolor zielony oznacza, że dodanie faktury nie spowoduje przekroczenia założeń budżetu, zaś czerwone informują o tym, że dodanie faktury spowoduje przekroczenie planu.Po wybraniu odpowiedniego budżetu dokument można Skierować do opisu i alokacji lub kolejnych etapów obiegu dokumentu.Następnie wybrać Użytkownika, który będzie odpowiedzialny za obieg dokumentu (można ustawić go automatycznie jako domyślny).6. Po powrocie do menu z listą zaksięgowanych dokumentów poprzez kliknięcie lupy można sprawdzić zadekretowanie dokumentu. Faktura widoczna będzie również w zakładce Obieg/ Wszystkie dokumenty oraz Opis i alokacja.