Aby zaksięgować fakturę sprzedaży na odpowiednich kontach księgowych w systemie mOrganizer Finansów należy:

1. Przejść do zakładki Fakturowanie/ Wystaw Fakturę

2. Wprowadzić fakturę na odpowiednim szablonie3. Wybrać odpowiednią kategorię poprzez kliknięcie w w opis w kolumnie Kategorie4. Wprowadzić pozostałe dane 

5.Należy zaznaczyć przycisk Przejdź do alokacji po zapisie dokumentu
6. Po wybraniu alej pojawi się okno Alokacji, gdzie możliwe jest przydzielenie wystawionej faktury do wybranego budżetu poprzez kliknięcie w okienku gdzie przypisany jest budżet domyślnyPrzy danym budżecie widoczne są dwie ikonki mogą mieć one kolor zielony co oznacza, że dodanie tej faktury nie spowoduje przekroczenia założeń budżetu


Pojawić się mogą również czerwone ikony, które informują o tym, że dodanie faktury do budżetu spowoduje przekroczenie planuPo wybraniu odpowiedniego budżetu dokument można skierować do Opisu i alokacji lub kolejnych etapów obiegu dokumentuNastępnie należy wybrać Użytkownika, który będzie odpowiedzialny za obieg dokumentu ( można ustawić go automatycznie jako domyślny)5. Po powrocie do zakładki z listą zaksięgowanych dokumentów, można kliknąć w lupę aby sprawdzić jak dokument został zadekretowany