Aby zdefiniować w Systemie plan kont należy:

1. Przejść do zakładki Ustawienia/ Kategorie i konta2. Wybrać przycisk Dodaj kategorię3. Wówczas możliwe będzie zdefiniowanie kont zarówno przychodowych jak i kosztowych. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Zapisz4. Wprowadzone wcześniej konto będzie widoczne na planie kont

5. Jeśli, któreś z kont jest niepotrzebne można je usunąć poprzez wybranie przycisku Dezaktywuj