W przypadku, gdy klient w roku 2021 prowadził ewidencję na Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów natomiast w roku 2022 zmienił formę opodatkowania na ryczałt, zakładka KPIR zostaje ukryta (działanie systemu jest takie same w przypadku odwrotnej sytuacji). 


Jeżeli w roku 2022 zaistnieje potrzeba pobrania z systemu PKPIR za rok  2021 należy: 


1. Przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie2. Po lewej stronie ekranu znajduje się lista Ewidencji, po kliknięciu zobacz przy KPIR lub ryczałt, system odblokuje zakładkę KPIR lub ryczałt.