Wcześniej dodany  LOB w zakładce Budżety/lista LOB można edytować. Poprzez nakierowanie kursora myszki na konkretny numer i wybranie przycisku Edytuj



Istnieje również możliwość całkowitego usunięcia numeru LOB poprzez wybranie przycisku Dezaktywuj

Dezaktywowanych LOB nie będzie można używać do tworzenia nowych budżetów