W systemie istnieje możliwość edycji wcześniej dodanych sekwencji numerowania. W tym celu należy: 


1. Przejść do zakładki Ustawienia/Sekwencje numerowania.2. Nakierować kursor myszy na wybraną sekwencje. W przypadku, gdy sekwencja nie została jeszcze użyta w żadnym dokumencie, istnieje możliwość jej pełnej edycji (zmiana dowolnych elementów sekwencji). Natomiast, jeśli sekwencja jest już w użyciu w edycji sekwencji można jedynie ustawić sekwencję jako aktywną lub nie.