Dodać MPK można poprzez wybranie przycisku Dodaj MPK. MPK oznacza miejsce powstawania kosztu w firmie.
Aby je zdefiniować należy uzupełnić następujące dane:

  • symbol
  • opis ( dokładniejsza informacja o miejscu jakiego dotyczy wprowadzony MPK)
  • symbol konta ( po kliknięciu w pole automatycznie otworzy się lista z planem kont, z którego należy wybrać to, które będzie przypisane do danego MPK)
Po zdefiniowaniu MPK należy wybrać przycisk Zapisz