U klientów z aktywnym pakietem mKsięgowość Komfort istnieje możliwość włączenia automatycznego przetwarzania na dokument księgowy, skanów wysłany na zdefiniowany adres mailowy.  W tym celu należy: 


1. Przejść do zakładki Ustawienia/Email do przesyłania skanów. 2. Zaznaczyć pole Automatycznie przetwarzaj skany


Oznaczenie pola spowoduje, że przesyłane na zdefiniowany adres mailowy skany będą automatycznie klasyfikowane jako dokument księgowy i umieszczane w folderze ocr i weryfikacji, gdzie będą oczekiwać na zaksięgowanie przez księgową/ego.