W zakładce Planowanie można zdefiniować budżet poprzez wybranie przycisku Dodaj budżet


W celu stworzenia pozycji budżetu na początku należy zdefiniować Symbol budżetu


Następnie uzupełnić w danych miesiącach planowane kwoty, które zakładamy dla poszczególnych budżetów: sprzedażowego, kosztowego i inwestycyjnego.


Budżet będzie widoczny w tabeli budżetów od razu po dodaniu. Przeliczenie nie jest konieczne. Na liście z budżetami widoczne są wartości w kolorze niebieskim oraz czerwonym.

- kolor czerwony oznacza, że w danym miesiącu został przekroczony budżet kosztowy lub dla budżetu sprzedażowego plan nie został wykonany

- kolor niebieski oznacza, że dla budżetu kosztowego i inwestycyjnego nie przekroczyliśmy planu natomiast dla budżetu sprzedażowego plan został przekroczonyPo kliknięciu w kwotę w kolorze czerwonym lub niebieskim widoczne jest zestawienie faktur, które zostały dodane do budżetu w danym miesiącu wraz z informacją w jakim statusie aktualnie dokumenty są w obieguNatomiast wybierając przycisk Alokacje na liście widoczne są wszystkie dokumenty dotyczące danego budżetuPo wybraniu przycisku Edytuj można dokonać szybkiej zmiany planu dla budżetu, poprzez zaktualizowane kwoty dla wybranego miesiąca i potwierdzenie przyciskiem Zapisz