Aby obieg dokumentów działał w systemie konieczne jest aktywowanie go w zakładce Ustawienia/ Obieg dokumentówZaznaczenie parametru Włącz obieg dokumentów zakupowychZaznaczenie parametru Płatności możliwe dopiero po akcepcie finansowym umożliwią dokonywanie płatności tylko za te faktury, które zostały sprawdzone pod kątem finansowym przez osobę odpowiedzialną.

Ustawić można domyślnie osoby, które będą odpowiedzialne za akceptacje dokumentów pod kątem merytorycznym i finansowym, poprzez kliknięcie w pole Domyślnie akceptujący merytorycznie/finansowo i wybranie przycisku Zapisz