Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje w Polsce od 01.07.2018 roku. Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT


Należy, wówczas na takiej fakturze dodać adnotację mechanizm podzielonej płatności. W Systemie można zaznaczyć taki parametr w zakładce Ustawienia/ Mechanizm Podzielonej Płatności 


Następnie zaznaczyć parametr Dodaj adnotację Mechanizm podzielonej płatności do wszystkich wystawianych faktur  i wybrać przycisk Zapisz