W systemie istnieje możliwość edytowania wcześniej wprowadzonego środka trwałego. W celu edycji środka trwałego należy: 

1. Przejść do zakładki Moja Księgowość/Środki trwałe. 


2. Odnaleźć na liście środek trwały, którego edycji chcemy dokonać. 


Uwaga: Jeżeli środek trwały nie jest widoczny na liście środków trwałych należy po lewej stronie ekranu w filtrze data przyjęcia usunąć zakres dat.
3. Nakierować myszką na środek trwały i wybrać Edytuj. 


4. W danych środka trwałego edytować pole, które powinny zostać zmienione.

 5. Po wprowadzeniu zmian należy na dole ekranu kliknąć zapisz. 

​​