Wprowadzony remanent można edytować. W tym celu należy w zakładce Moja księgowość/Podsumowanie/Remanent:


1. Nakierować kursor na inwentaryzację ze statusem Wprowadzony i wybrać przycisk Edytuj;2. Zmienić uprzednio wprowadzone dane na formularzu;

3. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.


Edytowany remanent będzie widoczny na liście z pozostałymi wpisami. Nie ma możliwości edycji remanentu, który został już zaksięgowany - można wystornować poprzez zaznaczenie wpisu checkboxem i w zakładce Opcje zaawansowane wybrać przycisk Storno: