W sytuacji, gdy podczas wprowadzania umowy leasingowej doszło do pomyłki - można dokonać edycji dodanego dokumentu. W tym celu należy:

1. Przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie/Umowy leasingowe;

2. Skierować kursor na umowę leasingową i wybrać przycisk Edytuj;3. Zmienić uprzednio wprowadzone dane na formularzu;

4. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.