Zaksięgowanie faktury kosztowej od tego samego kontrahenta można usprawnić, korzystając z funkcji - Wystaw ponownie.

Przycisk ten wyświetli się w momencie nakierowania kursorem na wcześniej wprowadzoną fakturę w zakładce Faktury kosztowe Po kliknięciu zostanie wyświetlony uzupełniony szablon z danymi z poprzedniej faktury. Dane te należy edytować zgodnie z aktualnym księgowanym dokumentem.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy wybrać przycisk Zapisz i zaksięguj