Skany dokumentów, która znajdują się w folderze Dokumenty Księgowe ze statusem do wprowadzenia, zostały przetworzone przez system i oczekują na zaksięgowanie. W przypadku, gdy dokument znajduję się w folderze Dokumenty Księgowe w celu zaksięgowania dokumentu należy na skanie wybrać przycisk Wprowadź. 


W nowym oknie po lewej stronie ekranu wyświetlony zostanie podgląd skanu, aby ukryć boczny pasek należy kliknąć na wskazaną niżej ikonę. 
Po wyświetleniu pełnego podglądu dokumentu, należy zweryfikować zgodność jego danych z danymi umieszczonymi na szablonie po prawej stronie. Brakujące pola należy uzupełnić. 
Uwaga: W przypadku, gdy skan faktury od wybranego kontrahenta wprowadzany jest po raz pierwszy jego dane mogą automatycznie nie zostać uzupełnione przez system. W takim przypadku należy kliknąć na pole wprowadzić nazwę kontrahenta a następnie dodaj nowego odbiorcęW przypadku polskiego kontrahenta wystarczy jedynie uzupełnić numer NIP a następnie wybrać przycisk Pobierz dane kontrahenta z GUS, dane zostaną pobrane automatycznie. Po uzupełnieniu niezbędnych danych na szablonie, należy wybrać przycisk Zapisz i Zaksięguj.