W systemie mOrganizer finansów istnieją trzy sposoby oznaczenia faktur sprzedaży jako zapłacone:


1. Oznaczenie jako: gotówka, przelew poprzez:

  • Zaznaczenie faktury checkboxem;
  • Wybranie z Opcji zaawansowanych/Oznacz jako zapłacone:  • Określenie formy płatności;
  • Wybranie przycisku Oznacz jako zapłacone2. Dodanie płatności w formie gotówkowej, poprzez:

  • Skierowanie kursora na dokument i wybór przycisku Rozliczenia;  • Zmianę formy płatności na gotówkę;
  • Ustawienie odpowiedniej daty płatności;
  • Zatwierdzenie przyciskiem Dodaj płatność.3. Klienci korzystający z pakietu Optymalnego mają możliwość połączenia dokumentu z operacją bankową w zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia poprzez przeciągniecie odpowiednio rozpoznanej operacji bankowej na dokument.