Wszystkie faktury sprzedaży, które zostały wystawione widoczne będą w zakładce Fakturowanie/Faktury, poprzez ustawienie odpowiednich filtrów, takich jak:

  • Zakres dat
  • Kwota netto
  • Waluta
  • Rodzaj dokumentu
  • Status dokumentu

Gdy żaden z parametrów nie jest zaznaczony na liście widoczne są wszystkie dokumenty, takie jak:

  • Faktury VAT - do kategorii tej zaliczane są między innymi dokumenty wystawione szablonem Faktura Sprzedaży lub Sprzedaż ryczał.
  • Faktury korygujące - do kategorii tej zaliczane są korekty faktur wystawione za pomocą przycisku Korekta na fakturze pierwotnej.   • Sprzedaż paragonowa - do kategorii tej zaliczane są między innymi dokumenty wprowadzone szablonem Sprzedaż kasa fiskalna.