Comiesięczne wystawianie faktury dla tego samego kontrahenta można usprawnić, korzystając z funkcji - Wystaw ponownie.

Przycisk ten wyświetli się w momencie nakierowania kursorem na wcześniej wystawioną fakturę w zakładce Fakturowanie/Faktury. 
Po kliknięciu, zostanie wyświetlony uzupełniony szablon z danymi z poprzedniej faktury poza aktualnymi datami lub ostatnimi zaktualizowanymi w tej sesji. Numer dokumentu zostanie ustawiony narastająco. 

Wszystkie dane można edytować - po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy wybrać przycisk Wystaw.