Aby dokonać edycji wprowadzonego wcześniej kontrahenta należy:

1. Przejść do Fakturowanie/Kontrahenci;

2. Wyszukać kontrahenta z listy po lewej stronie;3. Wybrać go z listy;

4. Po prawej stronie zostaną wyświetlone dane określonej firmy, w celu naniesienia zmian należy wybrać przycisk Edytuj;5. Po zaktualizowaniu, wybrać przycisk Zapisz;

6. Wybrać jeden z widocznych komunikatów: zmiana Dla wszystkich lub Tylko dla nowych dokumentów.