Numer rachunku bankowego, z którym połączony jest System zaczytuje się w zakładce Ustawienia/Rachunki bankowePo przejściu do tej zakładki istnieje możliwość dodania rachunku bankowego z innego banku poprzez wybranie przycisku Dodaj rachunek bankowy
Zdefiniowany rachunek bankowy będzie widoczny na liście podczas wystawiania faktur sprzedaży.