Istnieje możliwość oznaczenia przez księgowego prowadzącego, czy wiadomości mailowa z informacją o podatkach, która wysyłana jest do klienta ma zostać wysyłana również do księgowego prowadzącego.

W celu włączenia tej funkcjonalność należy na koncie księgowej przejść do zakładki Ustawienia/Ustawienia Powiadomień i włączyć parametr Wysyłaj wiadomości z informacją o podatkach także do mnie.