Parametr pozwalający na uwzględnienie okresu zwolnienia lekarskiego jest dostępny w  zakładce Ustawienia/ Właściciel w sekcji Dane do ZUS. Dodanie okresu zwolnienia lekarskiego wpływa na zmniejszenie składek społecznych za okres choroby oraz poprawne wygenerowanie DW ZUS. 

W tym celu należy na poziomie parametru Okresy zwolnienia lekarskiego wybrać Zmień i wprowadzić okres w którym klient przebywał na zwolnieniu i zatwierdzić dane przyciskiem Zapisz.Wprowadzone dane należy zapisać również na dole zakładki za pomocą przycisku Zapisz.