Przy wystawianiu faktury sprzedaży i kosztu Użytkownik będzie miał możliwość utworzenia własnego szablonu dokumentu sprzedaży lub zakupu. 

W tym celu na formatce dokumentu dodano checkbox: Zapisz jako szablon, z możliwością dodania nazwy własnej szablonu oraz jego opisu. 


Szablon utworzony w ten sposób zapamiętuje następujące dane:

  • linie dokumentu - kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości 
  • GTU 
  • typ dokumentu (oznaczenie wew, FP) - przenosimy bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu 
  • typ transakcji (TP, I_42) 
  • alokacje na budżety - przenosimy na szablon budżet domyślny bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu 
  • symbol oraz szablon_TYP (KPIR, ryczałt, PK) - przenosimy bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu. Użytkownik nie ma możliwości zmiany. 


Jeśli Użytkownik przy kolejnym wystawianiu Faktury sprzedaży lub zakupu użyje swojego wzoru szablonu, podstawią się do dokumentu wszystkie zapamiętane dane z tego szablonu i Użytkownik może je zmienić manualnie. 

Nowe szablony należą tylko i wyłącznie do firmy Użytkownika. Nie są dodawane do firmy wzorcowej. 

Szablony Użytkownika są dostępne w Fakturowanie - Szablony sprzedaży lub Faktury kosztowe - Szablony zakupowe. 


W szablonach Użytkownik może edytować poniższe dane: 

  • linie dokumentu - kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości 
  • GTU c. typ transakcji d. alokacje na budżety 


Podczas wystawiania nowej faktury sprzedaży lub zakupu szablony Użytkownika są widoczne do wyboru jako pierwsze na liście rozwijanej, może dodać je do ulubionych dzięki czemu będzie mógł wybrać je bezpośrednio bez konieczności wyszukiwania ich na tej liście. Checkbox Zapisz jako szablon z polem Nazwa i Opis


Zakładka Szablony sprzedaży Zakładka Szablony zakupowe