Podczas wystawiania faktur sprzedaży i kosztu Użytkownik będzie miał możliwość utworzenia indywidualnego szablonu dokumentu. 

W tym celu na formatce dodano checkbox: Zapisz jako szablon, z możliwością dodania nazwy własnej szablonu oraz jego opisu. 


Szablon utworzony w ten sposób rejestruje następujące dane:

  • Linie dokumentu - kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości; 
  • GTU; 
  • Typ dokumentu (oznaczenie wew, FP) - przenoszone bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu; 
  • Typ transakcji (TP, I_42); 
  • Alokacje na budżety - przenoszone na szablon budżet domyślny bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu; 
  • Symbol oraz szablon_TYP (KPIR, ryczałt, PK) - przenoszony bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu. Użytkownik nie ma możliwości zmiany. 

W przypadku ponownego wystawienia faktury szablonem indywidualnym, dane zostaną wpisane automatycznie z możliwością edycji. 


Nowe formaty należą wyłącznie do firmy Użytkownika. Nie są dodawane do firmy wzorcowej. Dostępne w Fakturowanie - Szablony sprzedaży lub Faktury kosztowe - Szablony zakupowe. 


Istnieje możliwość edycji poniższych danych: 

  • Linii dokumentu - kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości;
  • GTU c. typ transakcji d. alokacje na budżety.


Podczas wystawiania nowej faktury sprzedaży lub zakupu, szablony spersonalizowane przez Użytkownika są widoczne jako pierwsze na liście rozwijanej. Dodanie ich do ulubionych umożliwi bezpośredni wybór bez konieczności wyszukiwania.  Checkbox: Zapisz dokument jako szablon z polem Nazwa i Opis:


Zakładka Szablony sprzedaży: Zakładka Szablony zakupowe: