Nowa funkcjonalność weryfikacji Kontrahentów w BIG pozwala na bezpłatne odpytanie o Kontrahenta podczas wystawiania faktury. Nie odpytujemy BIG o osoby fizyczne nie posiadające NIP, ani o Kontrahentów zagranicznych. 


Limit bezpłatnych odpytań na miesiąc wynosi 100, po jego przekroczeniu Użytkownik jest informowany, że limit został przekroczony. Podczas pierwszego wystawienia faktury po wdrożeniu funkcjonalności po wyborze Kontrahenta pojawi się okno z treścią zgody, podlinkowanym Regulaminem usługi i checkboxem, który musi być zaznaczony, aby odpytanie mogło zostać wykonane. Przy wystawianiu kolejnych faktur okno nie będzie ponownie wyświetlane.

UWAGA: w przypadku gdy w  firmie jest kilku wspólników każdy z nich osobno powinien zaakceptować Regulamin, w przeciwnym razie nie będzie widzieć statusu odpytania zrealizowanego przez innego wspólnika.Możliwe do uzyskania odpowiedzi z BIG:

 ● kolor zielony - nie znaleziono negatywnych ani pozytywnych wpisów lub znaleziono tylko pozytywne wpisy o Kontrahencie w Rejestrze BIG INFOMONITOR oraz nie znaleziono negatywnych wpisów;
 ● kolor szary - brak aktualnego statusu Kontrahenta w rejestrze BIG INFOMONITOR lub niemożliwe jest nawiązanie połączenia z Rejestrem BIG lub wyczerpana została pula bezpłatnych sprawdzeń w Rejestrze BIG INFOMONITOR, 
kolor czerwony - znaleziono negatywne i pozytywne lub tylko negatywne wpisy o Kontrahencie w rejestrze BIG INFOMONITOR ● brak informacji oznacza, że nie było żadnego sprawdzenia oraz została wyczerpana pula bezpłatnych sprawdzeń w Rejestrze BIG INFOMONITOR.Statusy te będą widoczne dla Użytkownika na formularzu dokumentu oraz w zakładce Fakturowanie/Faktury i Monitoring płatności/Kto mi zalega wraz z podaniem daty odpytania. Status ostatniego odpytania pokazywany jest przez 7 dni, po upływie tego terminu status ma kolor szary i informację: brak aktualnego statusu. Jeśli Użytkownik będzie chciał ponownie odpytać o Kontrahenta wystarczy, że ponownie wystawi dla niego fakturę.

 


Aby włączyć lub wyłączyć funkcjonalność BIG należy przejść do zakładki Ustawienia/Zgody


Ustawić zgodę na tak lub nie w zależności czy chcemy korzystać z opcji odpytywania BIG o Kontrahentów.Wybranie zgody na Tak spowoduje, że pop up z koniecznością akceptacji Regulaminu nie będzie się już pojawiał. W kolejnej fazie projektu zostanie dodana opcja pobrania pełne

go raportu o Kontrahencie, który jest odpłatny.