W systemie odliczenie ulgi na zakup fiskalnej można wprowadzić ręcznym wpisem. W tym celu należy: 


1. Przejść do zakładki Faktury Kosztowe.

2. Po lewej stronie ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane a następnie wybrać Ręczne wpisy3. Kliknąć dodaj ręczny wpis.4. Wskazać kontrahenta a następnie uzupełnić pozostałe pola takie jak: numer dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu, okres księgowy, opis transakcji gospodarczej. 

5. Wybrać zapis tylko do rejestru VAT. W polu Data proszę wskazać miesiąc w których korekta podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona. 

6. W polu słownik należy wybrać odpowiednią kategorie: 

  • jeżeli kwota ulgi ma zostać uwzględniona w pozycji 49 należy wybrać kategorię C_ODL_KAS_REJ
  • jeżeli kwota ulgi ma zostać uwzględniona w pozycji 52 należy wybrać kategorię C_ODL_KAS_REJP. 


7. Kwotę ulgi należy wprowadzić w polu netto

8. W polu rodzaj płatności proszę wybrać zapłacono