W systemie mOrganizer finansów możliwe jest odliczenie ulgi na zakup fiskalnej  - ręcznym wpisem. W tym celu należy: 


1. Przejść do zakładki Faktury Kosztowe;

2. Z lewej strony ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane, a następnie wybrać Ręczne wpisy; 3. Kliknąć Dodaj ręczny wpis;4. Wskazać kontrahenta oraz uzupełnić pozostałe pola, takie jak: Numer dokumentu, Data wystawienia, Data sprzedaży, Data wpływu, Okres księgowy, Opis transakcji gospodarczej

5. Wybrać Zapis tylko do rejestru VAT. W polu Data wskazać miesiąc, w którym korekta podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona; 

6. W kolumnie Słownik, wybrać odpowiednią kategorię: 

  • jeżeli kwota ulgi ma zostać uwzględniona w pozycji 49 - wybrać kategorię C_ODL_KAS_REJ, 
  • jeżeli kwota ulgi ma zostać uwzględniona w pozycji 52 - wybrać kategorię C_ODL_KAS_REJP.


7. Kwotę ulgi należy wprowadzić w polu Netto; 

8. W miejscu Rodzaj płatności wybrać Zapłacono