W przypadku powstania konieczności wygenerowania korekty podatku naliczonego w związku z ustaloną proporcją, kwotę korekty należy wprowadzić ręcznym w wpisem. W tym celu  należy: 


1. Przejść do zakładki Faktury Kosztowe;

2. Z lewej strony ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane, a następnie wybrać Ręczne wpisy; 3. Kliknąć Dodaj ręczny wpis; 4. W polu Kontrahent można wskazać właściciela firmy (dane właściciela należy uprzednio wprowadzić w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci); 

5. Uzupełnić pozostałe pola, takie jak: Numer dokumentu, Data wystawienia, Data sprzedaży, Data wpływu, Okres księgowy, Opis transakcji gospodarczej; 

6.Wybrać Zapis tylko do rejestru VAT. W polu Data wskazać miesiąc, w którym korekta podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona. 

7. W kolumnie Słownik wybrać kategorię C_KOR_PNAL_POZOS;

8. W polu Netto wprowadzić taką kwotę, z której obliczony VAT będzie tożsamy z tym, wynikającym z korekty, np. korekta podatku naliczonego w związku ze sprzedażą mieszaną wyniosła 23 zł, wtedy w polu Netto należy wpisać 100 zł. Jeśli kwota VAT powinna być wykazana z minusem należy wprowadzić -100 zł.9. W miejscu Rodzaj płatności wybrać Zapłacono


Tak wprowadzony dokument spowoduje uwzględnienie kwoty podatku VAT naliczonego w pozycji Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekt podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.