W przypadku powstania konieczności wygenerowania korekty podatku naliczonego w związku z ustaloną proporcją, kwotę korekty należy wprowadzić ręcznym w wpisem. W tym celu  należy: 


1. Przejść do zakładki Faktury Kosztowe.

2. Po lewej stronie ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane a następnie wybrać Ręczne wpisy3. Kliknąć dodaj ręczny wpis.4. W polu kontrahent można wskazać właściciela firmy (dane właściciela należy uprzednio wprowadzić w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci). 

5. Uzupełnić pozostałe pola takie jak: numer dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu, okres księgowy, opis transakcji gospodarczej. 

6.Wybrać zapis tylko do rejestru VAT. W polu Data proszę wskazać miesiąc w których korekta podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona. 

7. W polu słownik należy wybrać kategorię C_KOR_PNAL_POZOS.

8. W polu netto należy wprowadzić taką kwotę z której obliczony VAT będzie tożsamy z tym wynikającym z korekty np. korekta podatku naliczonego w związku ze sprzedażą mieszaną wyniosła 23 zł, wtedy w polu netto należy wpisać 100 zł. Jeśli kwota VAT powinna być wykazana z minusem należy wprowadzić -100 zł.9. W polu rodzaj płatności proszę wybrać zapłacono


Tak wprowadzony dokument spowoduje uwzględnienie kwoty podatku VAT naliczonego w pozycji Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekt podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.