Generowanie i pobieranie dokumentu ZUS DRA


Od stycznia 2022 roku po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca w zakładce Moja Księgowość/Deklaracje zostanie wygenerowany dokument ZUS DRA dostępny w dwóch formatach - xml i pdf. Dokument będzie zwierał informacje dotyczące kwot poszczególnych składek ZUS. Kwoty te, będą obliczane automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych parametrów w zakładce Ustawienia/WłaścicielPodczas wprowadzania ustawień konieczne jest uzupełnienie parametru Kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS. 

Sposób obliczania składki zdrowotnej uzależniony jest od formy opodatkowania firmy.


W celu pobrania dokumentu należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Deklaracje, a następnie na dokumencie wybrać jedną z dostępnych opcji: 


Pobierz - umożliwi pobranie ZUS DRA w formacie xml.Drukuj - dokument zostanie pobrany w formacie pdf. Wysyłka ZUS DRA


Pobrany z systemu ZUS DRA w formacie xml można wysłać za pośrednictwem ZUS PUE. W tym celu należy przejść na stronę ZUS i postąpić według poniższych kroków: 


  • Zalogować się do PUE;


 Za pomocą loginu i hasła, poprzez bankowość elektroniczną lub profil zaufany.   • Przejść do zakładki ePłatnik (w przypadku braku aktywnej zakładki, można ją aktywować w ustawieniach konta ZUS);
  • W zakładce ePłatnik z lewej strony ekranu znajduje się folder Dokumenty. Po rozwinięciu należy wybrać Import KEDU, następnie na dwóch kolejnych ekranach dalej; 
  • Na kolejnym ekranie wybrać opcję Wybierz plik i wybrać plik pobrany wcześniej z systemu mOrganizer Finansów;
  • Wybrać przycisk Dalej i przejść do zakładki Dokumenty robocze;  • Po wybraniu pliku zaznaczyć na liście ZUS DRA i kliknąć Zakończ;   • Następnie przejść do zakładki Dokumenty robocze i wybrać - Zatwierdź;
  • Po zatwierdzeniu należy przejść do zakładki Dokumenty zatwierdzone i kliknąć przycisk Wyślij; 
  • Wskazać sposób podpisu.


WAŻNE! Gdy podczas próby wysyłki ZUS DRA pojawi się komunikat: Plik XML jest niezgodny ze schematem należy sprawdzić czy w zakładce Ustawienia/Właściciel został uzupełniony parametr Kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS.