Generowanie i pobieranie dokumentu ZUS DRA


Od stycznia 2022 roku po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca w zakładce Moja Księgowość/Deklaracje zostanie wygenerowany dokument ZUS DRA dostępny w dwóch formatach xml, pdf. Dokument będzie zwierał informacje dotyczące kwot poszczególnych składek ZUS. Kwoty te będą obliczane automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych parametrów w zakładce Ustawienia/WłaścicielPodczas wprowadzania ustawień należy obowiązkowo uzupełnić parametr Koda zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS. 

Sposób obliczania składki zdrowotnej uzależniony jest od formy opodatkowania firmy.


W celu pobrania dokumentu należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Deklaracje a następnie na deklaracji wybrać jedną z dostępnych opcji: 


Pobierz - umożliwi pobranie ZUS DRA w formacie xml.Drukuj - dokument zostanie pobrany w formacie pdf. Wysyłka ZUS DRA


Pobrany z systemu ZUS DRA w formacie xml można wysłać za pośrednictwem ZUS PUE. W tym celu należy przejść na stronę ZUS i postąpić według poniższych kroków: 


  • Zalogować się do PUE.


Na stronie ZUS można zalogować się za pomocą loginu i hasła, logując się poprzez bankowość elektroniczną lub profil zaufany.   • Przejść do zakładki ePłatnik (w przypadku braku aktywnej zakładki, można ją aktywować w ustawieniach konta ZUS).
  • W zakładce ePłatnik po lewej stronie ekrany znajduje się folder Dokumenty. Po rozwinięciu należy wybrać Import KEDU, następnie na dwóch kolejnych ekranach dalej. 
  • Na kolejnym ekranie wybrać opcję Wybierz plik i wybrać plik pobrany wcześniej z systemu mOrganizer Finansów.
  • Wybrać przycisk Dalej i przejść do zakładki Dokumenty robocze  • Po wybraniu pliku zaznaczyć na liście ZUS DRA i kliknąć Zakończ.   • Następnie przejść do zakładki Dokumenty robocze i Zatwierdź.
  • Po zatwierdzeniu należy przejść do zakładki Dokumenty zatwierdzone i wybrać przycisk Wyślij. 
  • Na koniec wskazać sposób podpisu.


WAŻNE ! Gdy podczas próby wysyłki ZUS DRA pojawi się komunikat: Plik XML jest niezgodny ze schematem należy sprawdzić czy w Ustawienia/Właściciel został uzupełniony parametr Kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS.