Za pośrednictwem aplikacji mobilnej mOrganizer finansów można mieć szybki dostęp do niezbędnych narzędzi do prowadzenia firmy, m.in.- wystawienie faktur sprzedaży. W tym celu należy postępować wg poniższej instrukcji:


Pobrać aplikację ze sklepu Google Play:Wykonać czynności instalacyjne zgodnie ze wskazówkami:

Następnie przejść do zakładki Ustawienia (zębate koło w prawym górnym rogu ekranu)/Aplikacja mobilna w systemie:Wybrać przycisk Wygeneruj kod do parowania, wówczas pojawi się kod QR, który umożliwi połączenie aplikacji z systemem:


Uwaga! Kod QR nie zostanie sparowany z aplikacją mobilną w przypadku braku połączenia z Internetem.


Gdy na ekranie będzie widoczny kod QR należy go zeskanować na telefon. Po prawidłowej operacji ustalić PIN, za pośrednictwem którego dokonywane będzie logowanie do aplikacji:Po dokonanej konfiguracji konta zostanie wyświetlona strona główna aplikacji:
Aby wystawić fakturę sprzedaży należy wybrać przycisk Przychody, a następnie Wystaw fakturę:Przed wystawieniem faktury w aplikacji konieczne jest wcześniejsze sparametryzowanie konta w wersji stacjonarnej. Jeśli czynność ta została wykonana należy wybrać Dalej:
W kolejnym etapie należy wybrać kontrahenta z listy lub dodać nowego, używając przycisku plus:Ustawić odpowiednie daty, potwierdzając przyciskiem Kontynuuj:
Określić walutę i zatwierdzić przyciskiem Kontynuuj:Wprowadzić dane niezbędne do wystawienia faktury, takie jak: opis pozycji, ilość, kwotę, odpowiednią stawkę VAT, zatwierdzając przyciskiem Kontynuuj:Określić sposób płatności oraz termin, zatwierdzając przyciskiem Kontynuuj:Po weryfikacji poprawności danych należy wybrać przycisk Wyślij, wówczas faktura zostanie wystawiona - Zapisz jako kopię roboczą spowoduje zapis dokumentu z pomarańczowym oznaczeniem. 

Wystawiona faktura będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury.