Remanent początkowy


Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzić spis z natury:

  1. Na dzień 1 stycznia;
  2. Na koniec każdego roku podatkowego;
  3. Na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego;
  4. W razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym;
  5. Zmiany wspólnika;
  6. Zmiany proporcji udziałów wspólników;
  7. Likwidacji działalności.

Remanent początkowy w KPIR w systemie mOrganizer Finansów zajmować będzie pierwszą pozycję w 10 kolumnie.


W celu wprowadzenia spisu z natury należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie i wybrać parametr Remanent w lewym dolnym rogu:


Następnie wybrać przycisk Dodaj inwentaryzacjęUzupełnić niezbędne dane i zatwierdzić przyciskiem Zapisz:W KPIR oraz zaliczce PIT zostanie uwzględniony jedynie zaksięgowany remanent, dlatego po wprowadzeniu wpisów należy zaznaczyć pole z lewej strony panelu dokumentu i następnie z Opcji zaawansowanych wybrać Zaksięguj:Nie ma możliwości pobrania wprowadzonego remanentu.