W zakładce Fakturowanie/Faktury istnieje możliwość importowania dokumentów sprzedażowych i kosztowych do programu Optima za pomocą plików .xml. 


W tym celu należy z lewej strony ekranu rozwinąć filtr Raporty i wybrać zakres, za który będzie generowany plik.xml. Plik generuje się tylko dla zaksięgowanych faktur. Następnie wybrać jedną z opcji:

Optima - eksport dokumentów sprzedaży do .xml. lub Optima - eksport dokumentów zakupu do .xml.  


Zapisany plik w formacie .xml. na dysku komputera należy wgrać do programu Optima


W programie Optima należy wybrać Narzędzia, następnie Praca rozproszona/BR/sprzedaż/płace oraz na liście rozwijanej zaznaczyć Import. 


W polu Nazwa pliku należy podać ścieżkę do pliku, który został pobrany z mOrganizera finansów i wybrać ikonę błyskawicy.

 

Dokumenty zostaną zapisane w rejestrze VAT.


Jeżeli zakładka Praca rozproszona/BR/sprzedaż/płace nie jest dostępna należy przejść do zakładki System/Konfiguracja, a następnie wybrać opcję Konfiguracja/Ogólne/Praca rozproszona.


W panelu Praca rozproszona należy zaznaczyć pole księgowość, a następnie zmienić Identyfikator księgowości na KS.


Wprowadzone zmiany należy zapisać Ikoną dyskietki. 

Po zakończeniu czynności opcja Import będzie dostępna w zakładce Praca rozproszona/BR/sprzedaż/płace.