W zakładce Fakturowanie/Faktury istnieje możliwość zaimportowania dokumentów sprzedażowych i kosztowych do programu Optima za pomocą plików .xml. 


W tym celu należy po lewej stornie ekranu rozwinąć filtr Raporty i wybierać zakres za który będzie generowany plik.xml. Plik generuje się tylko dla zaksięgowanych faktur. Następnie proszę wybrać jedną z dostępnych opcji

Optima - eksport dokumentów sprzedaży do .xml. lub Optima - eksport dokumentów zakupu do .xml.  Zapisany w formie .xml. na dysku komputera plik należy wgrać do programu Optima. 


W programie Optima należy wybrać Narzędzia następnie Praca rozproszona/BR/sprzedaż/płace i na liście rozwijanej proszę zaznaczyć Import.
W polu nazwa pliku proszę podać ścieżkę do pliku, który został pobrany z mOrganizera Finansów i wybrać ikonę błyskawicy.

 


Dokumenty zostaną zapisane w rejestrze VAT